முடிவுகள் 1 - 10 / 327
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
06/2022 (Amendment I) Instructions for the recovery of contributions to Widows'/Widowers' and Orphans' pensions from the officers go overseas on employment as per the Public Administration Circular No.14/2022 2023-06-09
02/2023 (Amendment I) Re-employment of Retired Public Officers 2023-06-06
03/2008 (Amendment I) Recovery of Cintributions towards Widows/Widowers and Orphans Pension 2023-06-01
02/2023 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම 2023-03-27
01/2019(VI) Adjustment of pension terms of Public Administration Circular No 03/2016 following budget proposals-2019 2023-02-23
01/2023 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි රැකවරණය සඳහා "බුහුමන්" රක්ෂණ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම 2023-01-05
02/2020 (සංශෝධන VIII) Confirmation of the Pensioner's Life Certificate through Finger Prints-Pilot Project 2022-11-21
08/2022 Payments of pension During year 2023 2022-11-08
07/2022 Payment of pension benefits to heirs under section 39 of the Pensions Minute. 2022-11-03
07/2020(i) Agreement for Appointment of a Guardian whenever a Pensioner faces a difficulty to receive his pension. 2022-10-10