முடிவுகள் 11 - 20 / 329
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
07/2022 Payment of pension benefits to heirs under section 39 of the Pensions Minute. 2022-11-03
07/2020(i) Agreement for Appointment of a Guardian whenever a Pensioner faces a difficulty to receive his pension. 2022-10-10
03/2015 (සංශෝධන VIII) Payment of Pension Benefit on the Same Day of Retirement 2022-10-07
02/2016 (සංශෝධන i) Revising the method applied for registration under Widows'/Widowers" and Orphans' Pensions Scheme through internet. 2022-10-06
06/2022 Instructions for the recovery of the contribution to Widows'/Widowers' and Orphans' Pension from the officers go overseas as per the Public Administration Circular No.14/2022 2022-09-20
05/2022 Revision of the Pension after retirement due to various reasons (PD06) 2022-09-14
04_2022 ත්‍රිවිධ හමුදා සේවා පාරිතෝෂික හා වන්දි ගෙවීමේ අයදුම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය හඳුන්වා දීම 2022-06-27
03/2022 වැඩිපුර ගෙවූ විශ්‍රාම වැටුප් ආපසු අය කිරීම හා විශ්‍රාම වැටුප් වංචා සම්බන්ධව ක්‍රියා කිරීම 2022-06-10
04/2013 (Revision IV) Loan Facilities for the Economic Wellbeing of the Pension Community 2022-04-29
11/2009 (Revision II) Payment of Government pension through Bank network (maintaining Individual Bank Accounts for Pensioners) 2022-04-28