lc2020 

විශ්‍රාමික ජීවත් වීමේ සහතික ඇඟිලි සලකුණු මඟින් ලබාදීමේ පහසුුකම ලබා ගත හැකි ස්ථාන පහතින්.

                                         English Click

lc2020 

2022 විශ්‍රාමික ජීවිත සහතිකය / 2022 Life Certificate.

                      සිංහල Click      தமிழ் Click     English Click