pic 1

විශ්‍රාමිකයන්ගේ දුම්රිය බලපත්‍රවලට අදාළව ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තව දුරටත් සරල හා පහසු කරමින් දුම්රිය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ දී සෘජුවම දුම්රිය ස්ථානවලින් ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන් කරවා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මේ සඳහා මීට පෙර පැවති ක්‍රමවේදය වන්නේ විශ්‍රාමිකයා විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර අයදුම්පතක් ලබාගෙන ග්‍රාම නිලධාරි හරහා සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත නැවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ඉදිරිපත් කර නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර ලබා ගෙන  දුම්රිය ස්ථාන වෙත ගොස් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීම වේ. මෙය විශ්‍රාමිකයන්ගේ කාලය හා ශ්‍රමය වැයවන දුෂ්කර ක්‍රමවේදයක් බැවින් බොහෝ විශ්‍රාමිකයින් සිය නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍රය භාවිතයට නොගෙන අත්හැර දමන අවස්ථා සුලබ විය.

මෙම ක්‍රමය 2016 වසරේ දී වෙනස් කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා සෘජුවම දුම්රිය බලපත්‍ර ලබාගෙන ඊට අදාළ ප්‍රවේශ පත්‍ර දුම්රිය ස්ථාන හරහා ලබා දීම ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම සියලු තත්ත්වයන් වෙනස් කරමින් විශ්‍රාමිකයා වෙත සෘජුවම දුම්රිය ස්ථාන වෙත සිය හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කර නිදහස් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හා මොබිටෙල් ආයතනය ඒකාබද්ධව කටයුතු සලසා ඇත.එමඟින් විශ්‍රාමිකයාට විශාල පහසුවක් සලසා ඇති අතර රජයට විශාල පරිපාලන පිරිවැයක් ද ඉතුරු කර දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධ මූලික සාකච්ඡාව 2020.02.14 වන දින ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර දෙවැනි වටයේ සාකච්ඡා අද (17) වන දා විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත් ඩී. ඩයස් මහතා,දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී එම්.ජේ.ඩී ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.

ඒ අනුව අදාළ ව්‍යාපෘතිය 2020 පෙබරවාරි මස 19 වන දින නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ දී ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු මේ වන විට සම්පාදනය කර තිබේ.

වාර්ෂිකව විශ්‍රාමිකයන් සඳහා දුම්රිය බලපත්‍ර ලක්ෂයක් පමණ නිකුත් කරනු ලබන අතර එමඟින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව රු. මිලියන 150 ක පමණ වාර්ෂික ආදායමක් ලබයි.

pic 1ජීවිත සහතික ලබා දීමේ පැරණි ක්‍රමවේදය වෙනුවට නව තාක්ෂණික ප්‍රවේශයක් හරහා එය සිදු කිරීමට පසු ගිය දා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන ලදී.ඒ අනුව විශ්‍රාමික තොරතුරු සඳහන් ආකෘති පත්‍ර පිරවීමේ පැරණි ක්‍රමවේදය වෙනුවට ඇඟිලි සලකුණ භාවිත කරමින් සිය ජීවිත සහතික ලබා දීමේ නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දුණි.

මෙම නව ක්‍රමය හරහා සෑම වසරකම ආරම්භයේ දී විශ්‍රාමිකයන්ට තමන් අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගොස් තම ඇඟිලි සලකුණ තබා ජීවිත සහතිකය ලබා දීමේ හැකියාව පවතී. ජීවිත සහතික ලබා ගැනීම සඳහා පූර්වයේ පැවති ක්‍රමවේදය අනුව විශ්‍රාමිකයන්ට ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙතත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙතත් යාමට සිදු වූ අතර එය දීර්ඝ කාල සීමාවක් ගතවන ක්‍රමයක් විය.නව ඇඟිලි සලකුණු ක්‍රමයේ දී විශ්‍රාමිකයන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී තත්පර කිහිපයක් තුළ ජීවිත සහතික ලබා දීමට මෙමඟින් පහසුව සලසා තිබීම විශේෂත්වය වේ. නවීන තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් තුළ ජෛවමිතික ක්‍රියාවලියක් ලෙසින් සිදු කරන මෙම ක්‍රමවේදය හරහා වඩාත් ඵලදායී සේවාවක් මෙරට විශ්‍රාමිකයන් විෂයෙහි තිළිණ කිරීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව ලැබෙතැයි විශ්වාස කෙරේ.

දිවයින පුරා විසිරී ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ ස්ථාපිත කොට ඇති ඇඟිලි සටහන් යන්ත්‍ර මඟින් මෙම සේවාව විශ්‍රාමිකයන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතින අතර පසුගිය දා Pan Asia බැංකුව ද දිවයින පුරා විසිරී ඇති සිය ශාඛා 40ක් මඟින් මෙම සේවාව නොමිලයේ මෙරට ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී.

ඒ සම්න්ධයෙන් අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම 2020.02.07 දා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදු කෙරිණි.

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ ජගත් ඩී ඩයස් මහතා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ද Pan Asia බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි නිමල් තිලකරත්න මහතා Pan Asia බැංකුව වෙනුවෙන් ද ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලදී.

මේ අවස්ථාවට බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී නලින් එදිරිසිංහ සහකාර සාමාන්‍යධිකාරි ජෙරල්ඩ් වනිගසේකර හා කළමනාකරු වින්ද්‍ය වික්‍රමගේ යන මහත්වරුන් ද විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ. රවීන්ද්‍ර පත්මප්‍රිය, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ඒ.ඩී.ටී.එන් අබේසිංහ, අධ්‍යක්ෂ පාලන රුසිත ධර්මසේන, අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාම වැටුප් බුද්ධික අමල් ජයතිස්ස යන නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.

pic 1

සෑම වසරකම විශ්‍රාමිකයන් විසින් ග්‍රාම නිලධාරී මඟින් ලබා දිය යුතු ජීවිත සහතිකය නවීන තාක්ෂණය සමඟ මුසු කරමින් දැනට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කර ඇති ජෛවමිතික ක්‍රමයට ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ලබා දීමේ වැඩසටහනෙහි දෙවැනි අදියර 2020.02.11 වන දින ගරු රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගරයේ දී පැවැත්විණි.

දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත මෙම වැඩසටහනෙහි දෙවැනි අදියර විශ්‍රාමිකයන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් සිටින ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13 ම ආවරණය වන පරිදි මෙම උපකරණ ලබා දීම ඒ අනුව සම්පූර්ණ වේ.ඉන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 6 ක් සඳහා 2020.01.21 දින එම උපකරණ ලබා දී ඇති අතර එහි අවසාන පියවර වශයෙන් සෙසු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 7 සඳහා අදාළ උපකරණ අමාත්‍යතුමන් විසින් ලබා දීම මෙදින සිදු කෙරිණි.

මෙහිදී අදහස් දැක් වූ ගරු අමාත්‍යතුමන්, අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ජනතාවට රජයෙන් ලබා දෙන සේවාවන් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක වන බව සඳහන් කරන ලදී.ජීවිත සහතික සඳහා ඇඟිලි සලකුණු ලබා දීම තාක්ෂණය සමඟ මුසු කිරීම ද එම වැඩසටහන් අතර ඉදිරියෙන් සිටින වැඩසටහනක් බවත් පෙර පැවති සංකීර්ණ ස්වභාවය සරල වන බැවින් විශ්‍රාමිකයන්ට අපහසුවකින් තොරව ඉදිරියේ දී එම ක්‍රියාවලියට සහභාගී විය හැකි බවත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය. තාක්ෂණමය වශයෙන් නිවැරදි සහතිකයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව මෙමඟින් ලැබීම සුවිශේෂී කාරණයක් බව ද ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය ආයතන තාක්ෂණය සමඟ බද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විවිධ අභියෝග රැසකට මුහුණ දෙමින් ඉදිරියට ගෙන යන ක්‍රියාවලියක් වුවද රජයට වැය බරක් නොමැතිව මානව සම්පත විශිෂ්ඨ ලෙස කළමනාකරණය කරමින් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සිදු කරන තාක්ෂණික පරිවර්තනය අගය කරන බව ද අමාත්‍යතුමන් මෙහිදී සඳහන් කරනු ලැබුවේය.

මේ මස 13 සහ 20 යන දිනයන්හි දී ලබා දුන් මෙම තාක්ෂණික උපකරණ යොදා ගනිමින් විශ්‍රාමිකයන්ගේ ඇඟිලි සලකුණ ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්කාර්යාලවලදී ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංකේතවත් ලෙස ආරම්භ කරන බව ද මෙහි දී ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ජීවිත සහතික ලබා දීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යාමට සිදු වූ පෙර පැවති ක්‍රමය වෙනස් කිරීමෙන් පසු නව ක්‍රමවේදය ඔස්සේ විශ්‍රාමිකයන්ට සිය ජීවිත සහතිකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී සුළු කාල සීමාවක් තුළ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. ජෛවමිතික ක්‍රමවේදයෙන් මෙසේ ජීවිත සහතිකය ලබා දීම සිදු කරනු ලබන්නේ 2016 ඔක්තෝම්බර් මාසයට පසු විශ්‍රාම ලැබූ, විශ්‍රාම ගැන්වීමේදී විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සත්කාර පියස සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වී ඇඟිලි සලකුණු ලබා දී දෙපාර්තමේන්තු මධ්‍යගත දත්ත පද්ධතියට දැනට ඇතුළත් වී සිටින විශ්‍රාමිකයන්ට පමණි. 2016 ට පෙර විශ්‍රාම ලැබූවන් මෙම ක්‍රමවේදයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉදිරියේ දී විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සැකසීම සිදු කෙරෙනු ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා මෙන්ම මෙම ඇඟිලි සලකුණු ලබා දීම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ජාලය හරහා ද සිදු කිරීමට නියමිතය. එහි පළමු අදියර Pan Asia බැංකුවෙහි දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා 40ක් ආවරණය පරිදි සිදු කිරීම ද විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සහ Pan Asia බැංකුව අතර එකඟතාවය අනුව මීට සමගාමීව ආරම්භ වීමට නියමිතය.

මෙම අවස්ථාවට කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමන්,ගම්පහ දිස්තික්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්,විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත් ඩී. ඩයස් මහතා,අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ.ආර් පත්මප්‍රිය මහතා,ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ඒ.ඩී.ටී.එන් අබේසිංහ මහතා ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලාධාරීන් රැසක් සහභාගී විය.