pic 1

නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව වන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කරුණු සාක්ශාත් කරමින් රාජ්‍ය සේවය වඩා කාර්යක්ෂම හා නිරවද්‍ය කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතාව බහුල කිරීම යටතේ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව තවත් එක පියවරක් අද දින (2020-01-20) දින සනිටුහන් කරනු ලැබිණ.

ඒ යටතේ විශ්‍රාමික ජිවිත සහතික ලබා දීම නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඇගිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් සිදු කිරීම දිවයින පුරා නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස  ක්‍රියාත්මක කිරීම ගරු රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා හා ගරු රාජ්‍ය පරිපාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

එහිදී ඇගිලි සලකුණු මගින් ජිවිත සහතිකය ලබා දීමේ අවස්තාව සංකේතවත් කරමින් විශ්‍රාමික නිලධාරිනියකගේ ජිවිත සහතිකය තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් තහවුරු කිරීම සිදු විය. ඉන් අනතුරුව, මෙම කටයුත්ත දිවයින පුරා ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික උපාංග ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ලබා දීම සංකේතවත් කරමින් ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පහකට උපකරණ ලබා දෙන ලදී. 

උත්සවයේදී අදහස් දැක්වූ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ විශේෂයෙන්ම එහි තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයට සිය විශේෂ ස්තුතිය සහ සතුට පල කරන ලදී. එසේම විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති මාලාව සාර්ථක කරගැනීමෙහිලා  සිදු කරන වැඩසටහන් ඉතා අගය කරන ලදී. විශේෂයෙන්ම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණෙන සේවාලාභීන්ට කිසිඳු ප්‍රමාදයකින් තොරව තම සේවා ලබා ගැනීමට සකස් කර අති ක්‍රමවේදය එතුමා විසින් අගය කරන ලද අතරම තවදුරටත් සේවා ලාභී තෘප්තිය මැනීමේ වැදගත්කමද පෙන්වාදෙන ලදී.

එසේම රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත්පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සිරි හෙට්ටිආරච්චි මහතා අදහස් දක්වමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පසුගිය සතියේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් කැඳවා රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම හා මහජන හිතවාදී සේවාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දෙන ලද බවත් එහිදී ද විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන යන ක්‍රියාපිළිවෙත් ඇගයීමට ලක්වුණ බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදී. එසේම රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අදහස් දක්වමින් සිය අමාත්‍යංශය යටතේ වන රාජ්‍ය ආයතන 7 ට රාජ්‍ය සේවය නගා සිටුවීම සඳහා ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් පැවරී අති බවත් ඒ සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් පැවසිය.

විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාලවලිය නියාමනය කිරීමේ එක වැදගත් අංගයක් ලෙස වාර්ෂික විශ්‍රාමික ජිවිත සහතිකය ලබා ගැනීම සැලකේ. මෙමගින්, විශ්‍රාමිකයාගේ තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීම හා විශ්‍රාමිකයා මිය යාමෙන් පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් නොකිරීම හේතුවෙන් සිදුවන වැඩිපුර ගෙවීම් අවම කර ගැනීම මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධානම අරමුනයි.

සෑම වසරකම ජනවාරි පළමුවනදා සිට මාර්තු 31 වනදා දක්වා කාලය විශ්‍රාමික ජිවිත සහතික ලබා ගැනීමේ කාලය ලෙස නම් කර ඇත. ඒ අනුව 2020 වසරට අදාලව දිවයින පුරා විසිරි සිටින විශ්‍රාම වැටුප් ලාභින් 641,000 ක් තම පදිංචිය සනාත කරමින් ග්‍රාම නිලධාරී හරහා ජිවිත සහතික ලබා දීමට නියමිතය. ඒ අනුව සියලුම විශ්‍රාමිකයින් වෙත ජිවිත සහතික අයදුම්පතක් තැපැල් මගින් යොමු කරනු ලබන අතර එම අයදුම්පත්‍රය සම්පුර්ණ කර ග්‍රාම නිලධාරී මගින් සහතික කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දිය යුතුය. පැරණි ක්‍රමය යටතේ එකතු කරගන්න ලද තොරතුරු නැවත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ යාවත්කාලින කිරීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලමගින් සිදු කරනු ලැබිණි. ඒ සඳහා විශාල කාලයක් හා මුදලක් වැය විණි.

නව ක්‍රමවේදය යටතේ විශ්‍රාමිකයන්ට කිසිදු අයදුම්පත් පිරවිමකින් තොරව තම ඇඟිලි සලකුණ පමණක් භාවිතයෙන් තම ජිවිත සහතිකය ලබා දීමේ අවස්තාව උදා කර දී ඇත. ඒ අනුව මුලික අදියර යටතේ 2016-01-01 ට පසු විශ්‍රාම ගිය විශ්‍රාමිකයන් සඳහා මෙම ක්‍රමවේදය 2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව අදාළ පහසුකම ලබා ගත හැකි ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් මෙම පහසුකම ලබා ගැනීමේ හැකියාව විශ්‍රාමිකයාට සැලසෙන අතර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලට අමතරව ඒ සඳහා අවසරලත් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ශාඛාවන් මගින්ද ඇගිළි සලකුණ මගින් ජිවිත සහතික ලබා දීමේ පහසුකම ලබා ගැනීමට විශ්‍රාමිකයාට අවස්තාව සැලසෙනු ඇත.

ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන යටතේ රජයට වාර්ෂිකව ඉතා විශාල පිරිවැයක් ඉතිරි වන අතර විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් නිරවද්‍ය වීම තුලින් සිදුවිය හැකි වංචා අවම කිරීමක්ද සිදු වනු ඇත. තවද, මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන මෘදුකාංග  විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය හා වාණිජ බැංකු හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන එක්ව නිපදවා ඇති අතර රජයට කිසිඳු වැය බරක් නොමැතිව අදාළ කටයුතු සිදු කර තිබීම ද විශේෂත්වයකි.

උත්සවය අවසානයේ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් අභියෝගාත්මක ඉලක්ක ජය ගැනීම සඳහා නායකත්වය සැපයු ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සේවයේ නිලධාරීන්ට සහ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ සියලුම දෙනාට සුබ පැතුම් එකතු කරන ලදී.

pic 1
  රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව යමින් 2020 නව වසර පිළිගැනීම හා රාජකාරී ආරම්භ කිරීමේ නිල උත්සවය අද (01) වන දා පෙ.ව 8.30 ට විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත් ඩී. ඩයස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් විසින් ජාතික ධජය හා අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ.ආර් පත්මප්‍රිය මහතා විසින් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු ධජය එසවීමෙන් අනතුරුව උත්සව අවස්ථාව ආරම්භ විය. මේ සඳහා වැඩමවා වදාළ පංචිකාවත්ත ශ්‍රී අභයසිංහාරාමාධිපති පූජ්‍ය දෙමළුස්සේ මේධංකර ස්වාමීන්වහන්සේ පිරිස පංචශීලයේ පිහිටුවා බෞද්ධ ආගමික වතාවත් ඉටු කළ අතර සෙත්පිරිත් සජ්ජායනාවක් සිදු කළ සේක.

අනතුරුව සර්ව ආගමික වතාවත් ඉටු කරමින් කතෝලික හින්දු හා ඉස්ලාම් පූජකවරුන් නව වසර සඳහා සුභාශිංසන එක් කරමින් ආශිර්වාද කරනු ලැබිණි.මෙම උත්සව අවස්ථාවට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීන් සහභාගී වූ අතර විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් 2020 නව වසර සඳහා සුභාශිංසන එක් කරමින් ඉදිරි වසරේ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගමන්මඟ හා ජයගත යුතු ඉලක්කයන් පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළේය.

මේ අවස්ථාව සඳහා අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් ඇතුළු විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහභාගී විය.උත්සවය අවසානයේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් තේ පැන් සංග්‍රහයක් ද විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු සුභ සාධක සංගමය මඟින් සංවිධානය කෙරිණි.   pic 1
 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලියේ දී විශ්‍රාම වැටුප් ලාභියා ජීවතුන් අතර සිටින බවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සෑම වසරකදීම විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව,විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගෙන් ලබා ගන්නා ජීවිත සහතිකය (Life Certificate) නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් සමඟ බද්ධ කරමින් ජෛවමිතික (Biometric) ක්‍රමවේදය ට ලබා ගැනීම 2019.12.30 වන දින රාජ්‍ය පරිපාලන,ස්වදේශ කටයුතු,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ විය.

ජීවිත සහතික අයදුම්පත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා විශ්‍රාමිකයන් වෙත ලබා දී එම දත්ත නැවත ලබා ගැනීම සඳහා පෙර පැවති දීර්ඝ කාලයක් ගතවන්නා වූ සංකීර්ණ ක්‍රමවේදය ඒ අනුව වඩා සරල වේගවත් ක්‍රමයක් බවට පත් වන අතරම නව ක්‍රමවේදය විශ්‍රාමිකයාට ද පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රමවේදයක් වේ. එමෙන්ම විශ්‍රාමිකයන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ජීවත් වන බවට තහවුරු කර ගැනීම තුළින් පසුගිය කාල සීමාවේ දිගින් දිගට වාර්තා වූ විශ්‍රාම වැටුප් වංචා සිදු කිරීමේ අවස්ථා මෙම ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ අවම කර ගැනීමට කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

මෙම වැඩසටහනෙහි මූලික අදියර යටතේ 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගිය නව මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ලියාපදිංචි වුණු විශ්‍රාමිකයන් සඳහා ඇඟිලි සලකුණ භාවිතයෙන් ජීවිත සහතිකය දීමට පහසුකම් සැලසීමට නියමිත ය.තව ද මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී සියලුම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකුවල මීට අදාළ පහසුකම් සැපයීමට 2020 වර්ෂයේ දී කටයුතු කරනු ඇත.

ගෞරවණීය රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබ විවේකී සුවයෙන් පසුවන විශ්‍රාමිකයන්ගේ පහසුව සහ උන්නතිය වෙනුවෙන් දිනෙන් දින යාවත්කාලීන වන විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය ප්‍රශංසනීය බව රාජ්‍ය පරිපාලන,ස්වදේශ කටයුතු,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා නව ජෛවමිතික පද්ධතිය දියත් කිරීමේ (Launch) අවස්ථාවට එක් වෙමින් සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ දැක්ම අනුව යමින් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ “සැමට විශ්‍රාම” (Pension For All) සංකල්පය සහ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ ඇතුළුව සමස්ත විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයේ විය යුතු සංශෝධනය පිළිබඳ යෝජනාවලිය ද මෙහි දී ලේකම්තුමන්ගේ ඇගයීමට ලක් විය.

තව ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ භාණ්ඩාගාරයේ හිටපු ලේකම් එස්.සමරතුංග මහතා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් මීට වසර ගණනාවකට ඉහත පැවති අධික ලිපිගොණු,දූවිලි සහිත කාර්යාලීය පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වී ඇති බවත් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව දිනෙන් දින දියුණුවට පත් වෙමින් මහජනතාව වෙත නැඹුරු වූ අති විශිෂ්ඨ සේවාවක් සපයන රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය වීම වෙනුවෙන් වර්තමාන විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සිට මෑත කාලීනව සිටි විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් සියලු දෙනාටම සමස්ත විශ්‍රාමිකයන්ගේ කෘතවේදීත්වය හිමි වන බව ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

රාජ්‍ය පරිපාලන,ස්වදේශ කටයුතු,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති කෙටි උළෙල සඳහා හිටපු ජනාධිපති ලේකම් පී.බී අබේකෝන් මහතා සහ හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වන සුධර්මා කරුණාරත්න මහත්මිය,ගෝඨාභය ජයරත්න මහතා,බී.පී.පී.එස් අබේගුණරත්න මහත්මිය සහභාගී වූ අතර විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත් ඩී ඩයස් මහතා,අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ.ආර් පත්මප්‍රිය මහතා ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ද සහභාගී විය.