pic 1
 2019 අයවැය ප්‍රාකශනය අනුව 2016.12.31 දක්වා විශ්‍රාම ගිය සියලුම රජයේ හා ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ගේත් ඔවුන්ගේ වැන්දඹුවන්ගේත් විශ්‍රාම වැටුප 2017 වර්ෂයේ රජයේ වැටුප් ව්‍යුහයන්ට සමාන්තර වන ලෙස පරිවර්තනය මේ වන විට ක්‍රියාත්මක අතර වැටුප් ගැළපීම සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන ලද නව වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුම්වත් කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන අදියර ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සමඟ සාකච්ඡාමය වැඩසටහනක් 2019.06.20 දින දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. විශ්‍රාමික රාජ්‍ය නිලධාරීන් සේවය කරනු ලැබූ සේවා කාලය සලකා සිදු කිරීමට නියමිත විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනයේ දී වසර 25ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ නිලධාරීන්හට 43% ක උපරිමයකට යටත්ව විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු වනු ඇති බව මෙහිදී සඳහන් විය.

එම වැටුප් වැඩිවීම් වලට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා මසකට දරන වියදම ද රු.මිලියන 2000 කින් පමණ වැඩි වනු ඇතැයි ද සාකච්ඡා කෙරිණි. විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය මාර්ගගතව සිදු කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරමින් හඳුන්වා දුන් නව තොරතුරු තාක්ෂණ මෙවලම අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් භාවිත කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි නිලධාරීන් විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තන කාර්යය සඳහා යොමු කළ යුතු ආකරයත් පිළිබඳ මෙහි දී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

එසේම අදාළ විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනය ක්‍රියාත්මක වන දිනය වන 2019 ජුලි 01 වන විට විශ්‍රාමිකයන් බහුතරයකගේ විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ද විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත්.ඩී ඩයස් මහතා විසින් සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත්.ඩී ඩයස් මහතා,අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කේ.ආර් පත්මප්‍රිය මහතා ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහභාගී විය.  pic 1
 2019 අයවැය යෝජනා අනුව 2017.01.01 දින හෝ ඊට පෙර විශ්‍රාම ලැබූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වන වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ පූර්ව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.06.18 දින විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු නව ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර පැවැත්වූ වැඩසටහන් මාලාවේ 5 වන වැඩසටහන ලෙස මෙවර පැවැත්වෙන්නේ විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන වැඩසටහනයි.

මේ සඳහා දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නියෝජනය කරමින් තෝරාගත් විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වූ අතර 1/2019 විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍ර ලේඛනයට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේදී මතුවන විවිධ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් එහි දී සාකච්ඡා කෙරිණි. මීට අමතරව වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හඳුන්වා දී ඇති නව පරිගණක වැඩසටහන හඳුන්වා දීමද, මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

විශේෂයෙන්ම මෙම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරිම එළඹෙන ජූලි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිදු කළ යුතු බව ද එහිදී වැඩිදුරටත් අවධාරණය කෙරිණි. මේ අවස්ථාව සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජගත්.ඩී ඩයස්, අතිරේක විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රවීන්ද්‍ර පත්මප්‍රිය යන මහත්වරුන් සහභාගී වූ අතර, විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ (පාලන), විශ්‍රාම වැටුප් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන), විශ්‍රාම වැටුප් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිපත්ති) හා විශ්‍රාම වැටුප් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත්) යන මහත්වරුන් ද සහභාගී විය. 

pic 1
 අනුබුදු මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ නිර්මල සදහම් පණිවුඩය මෙරටට රැගෙන ආ උතුම් පොසොන් පොහොය නිමිති කරගනිමින් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් 2019.06.14 වැනි දින දවස පුරා ප්‍රතිපත්ති පුජාවන්ට මුල්තැන දෙමින් අෂ්ටාංග උපෝසථ ශීල ප්‍රතිපදාවෙහි කටයුතු කරන ලදී. අභයසිංහාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය මේධංකර ස්වාමීන් වහන්සේ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් අෂ්ටාංග ශීලයෙහි පිහිටුවා ධර්ම දේශනා පැවැත්වූ සේක.

ඕඩේ විහාරස්ථානයෙහි (ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය ) වැඩ වාසය කරන පූජ්‍ය ඉඳුරුවේ සුජීව,පූජ්‍ය වීරපානේ සීල සුමන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සුමධුර,කාලීන ධර්ම දේශනාවන් ඇතුළු දාන,ශීල,භාවනා ආදී ආගමික වතාවත් රැසක් මෙහි දී සිදු විය. විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු සුභ සාධක සංගමය සැදැහි සිතින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම දාන,ශීල,භාවනා පිංකම් මාලාව සඳහා සියලු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් බැති සිතින් එක් වී ප්‍රතිපත්තිමය පූජාවන්හි නිරත විය.