නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්

නිවේදන

නවතම වීඩියෝ

  • friday forum 001

    නිරෝගී දිවියක් උදෙසා වේගධාරණය පිළිබඳව ආයුර්වේද වෛද්‍ය D.H තෙන්නකෝන් මහතා මෙහෙය වූ වැඩසටහන

  • friday forum 002

    ළමා දිවිය සරු කරවන කලාවේ භාවිතාව පිළිබඳව මීගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ මාර්ගෝපදේශනය පිළිබඳ උපදේශක එල්.ටී.සිසිර කුමාර මහතා සංගීත උපදේශක ප්‍රියන්ත රෝහණ මහතා සහ ජාතික ශිෂ්‍ය භට බලකායේ ලුතිනන් තුෂාර සම්පත් මහතා විසින් මෙහෙයවූ Friday Forum වැඩසටහන